Amsterdam begint vanaf 2025 brandstofauto’s te weren

Vanaf 2025 moeten in een groot deel van Amsterdam nieuwe taxi’s, bestel- en vrachtauto’s, brom- en snorfietsen en boten uitstootvrij zijn. De hoofdstad wil met de maatregel de lucht schoner maken en de stad gezonder en stiller, meldt wethouder Melanie van der Horst (Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit) in een brief aan de gemeenteraad. De regel geldt niet voor personenauto’s en het gaat om voertuigen die per 2025 nieuw op kenteken worden gezet .
Volgens die laatste voorwaarde kun je dus ook in 2025 nog wel gewoon met diverse bestelbusjes, vrachtauto’s en brom- en snorfietsen met brandstofmotor rondrijden in Amsterdam, zolang die maar van vóór 2025 zijn. Dat klinkt gek, je zadelt jezelf dus eigenlijk met de nieuwe regels op als je een nieuw voertuig wil kopen. NH Nieuws bericht dat de gemeente Amsterdam mensen de tijd wil geven om aan te passen. Van der Horst verklaart volgens dat medium: “Ik vind het belangrijk om duidelijkheid en handelingsperspectief te bieden aan eigenaren. Een zo breed mogelijk draagvlak voor de maatregelpakketten draagt bij aan de versnelling van de transitie naar uitstootvrije mobiliteit.”
De uitstootvrije zones gaan voor taxi’s, bestelbussen en vrachtauto’s gelden binnen de Ring A10, voor brom- en snorfietsen binnen de bebouwde kom en voor pleziervaart in het centrumgebied. Volgens de gemeente komen er overgangsregelingen voor bestaande voer- en vaartuigen. “Natuurlijk, we vragen veel van bewoners en ondernemers. Het kan geld kosten, ongemak opleveren, of allebei. Daarom gaan we Amsterdammers en ondernemers helpen.” Zo komen er ontheffingen, sloopsubsidies en worden Amsterdammers met een laag inkomen geholpen, aldus de gemeente. “Amsterdammers met een voer- of vaartuig op benzine of diesel dat onder de nieuwe regels valt, krijgen binnenkort een brief.”
Amsterdam heeft al een milieuzone voor personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s, autobussen, taxi’s en brom- en snorfietsen. Eerder werd al aangekondigd dat de hoofdstad in 2030 geen vervuilende benzine- en dieselauto’s meer in de stad wil hebben. “Maar de kwaliteit van de lucht in de stad kan nog veel beter.” Met de maatregelen wil de stad voldoen aan de advieswaardes voor luchtkwaliteit van de WHO, die vanaf 2030 gelden.

Lees hier het gehele bericht