Amsterdam: Deelauto moet privéauto onaantrekkelijk maken

De gemeente Amsterdam groeit en dat betekent dat de vraag naar mobiliteit in de van nature al drukke hoofdstad alleen maar zal toenemen, zo blijkt uit het rapport ‘Ruimte voor en door deelauto’s’ dat het heeft gepubliceerd. De vraag naar meer vervoer moet volgens de gemeente niet opgelost worden door meer wegen aan te leggen, maar door juist in te zetten op ‘een autoluwe stad met meer nadruk op lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit’. De gemeente wil de grote rol die privéauto’s spelen verkleinen door zich te richten op openbaar vervoer én op de inzet van deelauto’s. Volgens de gemeente is er in Amsterdam in ieder geval ruimte voor 11.500 extra deelauto’s bovenop het bestaande aanbod.
In het rapport schrijft gemeente Amsterdam dat privéauto’s goed zijn voor zo’n 80 procent van de auto’s in de stad en dat ze samen zo’n 50 procent van alle straatruimte innemen. Inmiddels zou 13 procent van de totale oppervlakte van Amsterdam uit parkeerplekken bestaan. Dat moet minder, aldus de gemeente. In het rapport wordt gesproken over de autovervangingsratio (AVR), een getal dat aangeeft hoeveel privéauto’s vervangen kunnen worden door één deelauto. Een stadsbrede AVR is door de grote verschillen per stadsdeel of postcodegebied niet op te stellen, concludeert de gemeente. In Sloterdijk zou één deelauto volgens de gemeente 7,4 privéauto’s kunnen vervangen. In De Pijp zou de AVR 2,1 zijn, in Buiksloterham 5,1 en in de Westelijke Grachtengordel 4,2. Al met al ziet gemeente Amsterdam ruimte voor het toevoegen van 11.500 deelauto’s aan het bestaande aanbod. Daarmee zou een potentiële groep van 187.200 ‘onbenutte gebruikers’ bediend kunnen worden die goed is voor 1,1 miljoen rij-uren per maand.
Heeft de toevoeging van duizenden nieuwe deelauto’s dan een direct effect? Volgens gemeenste Amsterdam is dat ook weer niet het geval. “Doordat er, om het gebruik te stimuleren, eerst deelauto’s aan de stad moeten worden toegevoegd, ontstaat tijdelijk een hogere druk op de ruimte in de stad. Daaropvolgend, als mensen hun eigen auto opgeven of kiezen om geen nieuwe auto aan te schaffen, neemt deze druk af,” zo staat in het rapport. Al met al moet het minder aantrekkelijk worden om een eigen auto in de stad te hebben, onder meer door “[…] stevig(er flankerend beleid om te sturen op gewenst mobiliteitsgedrag.”

Lees hier het gehele bericht