Autobranche: ‘Beslis snel over EU-doelstelling voor 2035’

De branchevereniging van de Europese auto-industrie, ACEA, roept de Europese Commissie en Raad op om niet te lang te wachten met een besluit over de regels voor de uitstoot van nieuwe auto’s vanaf 2035. De fabrikanten willen zekerheid, zodat ze weten of ze wel of niet langer rekening hoeven te houden met een eventueel langer leven van de verbrandingsmotor. Die zekerheid leek er te zijn na de stemronde van het Europees Parlement vorige maand, maar de ultieme stemronde van de Europese Raad – normaliter nauwelijks meer dan een formaliteit – is op verzoek van Duitsland en Italië opgeschort.
Reden daarvoor is dat de nieuwe wetgeving voor vanaf 2035 waarover uiteindelijk besloten werd, geen ruimte zou laten voor de eventuele toepassing van synthetische brandstoffen. Vooral de Duitse auto-industrie wil die technologie niet zomaar laten passeren, dus ligt die nu dwars. Luca de Meo, president van ACEA, kan daar enig begrip voor opbrengen. Volgens hem is massa-elektrificatie een belangrijk middel om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar is het onjuist om slechts in te zetten op die technologie: ‘Fossiele energie is de vijand, niet een specifieke technologie’, waarbij hij wijst op die van de verbrandingsmotor.
Hoe het besluit uiteindelijk ook luidt; De Meo roept de Europese beleidsvormers namens ACEA op om niet te lang te wachten. Het verbod op CO2-uitstotende auto’s hangt al jaren in de lucht, maar ook nu er een definitief scenario lijkt te zijn, is er weer sprake van uitstel. De Europese fabrikanten willen daar niet veel langer rekening mee houden, vandaar de oproep: maak een keuze. Het is vooralsnog niet duidelijk welke keuze dat zou moeten worden en wanneer die wél gemaakt wordt. Óf er wordt uiteindelijk toch besloten over de plannen zoals ze er nu liggen, óf er moet – zoals Duitsland en Italië willen – eerst een wijziging plaatsvinden.

Lees hier het gehele bericht