CBR nam in 2022 recordaantal examens af

Het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR) publiceert zijn jaarverslag over 2022. Daaruit blijkt dat nog nooit zo veel mensen in één jaar examen deden als in 2022. Dat komt hoofdzakelijk doordat in 2022 alle achterstanden met betrekking tot de theorie-examens werden weggewerkt die in 2020 en 2021 ontstonden door de coronamaatregelen. Om het wegwerken mogelijk te maken, verwelkomde het CBR in totaal ruim een miljoen theoriekandidaten.
Voor praktijkexamens geldt dat de achterstanden – waarvan er in totaal zo’n 300.000 waren – nog niet volledig zijn weggewerkt, maar het CBR neemt wel maatregelen om het aantal examens op te krikken. Examinatoren stellen hun pensioen uit, er wordt meer overgewerkt en er worden meer examinatoren opgeleid. Mede dankzij die inspanningen was de gemiddelde wachttijd in april 2023 voor een praktijkexamen 16,6 weken, waar je een jaar eerder gemiddeld nog ruim 22 weken moest wachten na inschrijving.
Hoeveel praktijkexamens er precies plaatsvonden voor een autorijbewijs, is niet duidelijk. Wel laat het CBR weten dat er in totaal 595.160 examens werden afgelegd voor een auto-, motor- of brommerrijbewijs. Eerder werd al bekend dat in totaal ruim 223.000 mensen in 2023 een autorijbewijs haalden. Verder vonden er zo’n 50.332 praktijkexamens plaats voor een bus-, vrachtwagen-, tractor- of taxirijbewijs en nam het CBR ruim 109.000 tussentijdse toetsen af.
Nieuw soort vragen voor theorie-examen
Moet jij je theorie-examen nog doen en vindt die plaats na 15 mei 2023? Dan kun je een nieuw soort vraag verwachten. Dat is de zogeheten multiple response-vraag, een meerkeuzevraag waarbij meerdere antwoorden goed zijn. Aanvankelijk wordt er alleen getest met multiple response-vragen, waardoor je ze tijdens een examen wel voorgeschoteld krijgt, maar ze niet meetellen voor je uitslag. Blijkt het nieuwe soort vragen van waarde, dan implementeert CBR ze in een later stadium als daadwerkelijke examenvragen.
De actuele prijzen voor de verschillende examens van het CBR vind je in dit artikel. 

Lees hier het gehele bericht