Eerste elektrische politieauto’s in 2025

De Nederlandse politie is niet alleen op boevenjacht, maar ook op jacht naar elektrische auto’s voor het eigen wagenpark. Een deel van de zogenoemde basispolitievoertuigen – momenteel de Mercedes-Benz B-klasse – moet op termijn volledig elektrisch worden. De politie heeft de eerste voorbereidingen voor de aanbesteding van het nieuwe basispolitievoertuig afgerond. Het is voor het eerst dat er elektrische auto’s worden aanbesteed.
Lang niet alle basispolitievoertuigen worden elektrisch. Er blijft een deel met verbrandingsmotoren. Daarvan behoudt een deel een conventionele benzinemotor, maar er worden ook auto’s met mild-hybride machines aan het wagenpark toegevoegd. Om eventuele leveringsproblemen te voorkomen, kiest de politie er voor om twee fabrikanten te contracteren. Elektrische busjes komen er niet, volgens de politie is de markt daarvoor nog niet ver genoeg ontwikkeld. De politiebusjes zullen dan ook dieselmotoren hebben, al zegt de politie de deur voor elektrische busjes op een kier te hebben staan.
Vanaf 1 januari worden de nieuwe politieauto’s in het wagenpark opgenomen. Zoals gezegd volgt er eerst een aanbestedingstraject. Politiemedewerkers die de auto’s daadwerkelijk gaan gebruiken zijn volgens de politie nauw betrokken geweest bij het opstellen van het Programma van Eisen waarin de eigenschappen staan waar de auto’s aan moeten voldoen. Tot 24 maart 2023 kunnen geïnteresseerde fabrikanten en leveranciers zich inschrijven voor de opdracht. In mei 2023 wordt de gunningsbeslissing genomen.

Lees hier het gehele bericht