Elektrisch rijden nog vooral voor hoge inkomens

Over slechts 7 jaar worden er in Nederland nog enkel emissievrije auto’s verkocht, maar voorlopig is elektrisch rijden nog bepaald niet voor iedereen bereikbaar. Uit de Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB blijkt dat in 2022 slechts één procent van de huishoudens met een laag inkomen een EV voor de deur had. Bij de middeninkomens ligt dit percentage op drie procent terwijl zes procent van de huishoudens met een hoog inkomen een EV heeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het vooral de groep Nederlanders met een hoog inkomen is dat overweegt de komende jaren een elektrische auto aan te schaffen.
Van alle Nederlanders zegt 37 procent geïnteresseerd te zijn om elektrisch te gaan rijden. De kwart van de Nederlanders geeft volgens het onderzoek aan dit binnen nu en vijf jaar te willen doen. Slechts 6 procent verwacht dit binnen twee jaar te gaan doen. Maar liefst 23 procent zegt juist helemaal geen elektrische auto te willen aanschaffen. Kijken we naar de inkomensgroepen, dan geeft 28 procent van de groep met een laag inkomen aan interesse te hebben om elektrisch te gaan rijden. 21 procent van de groep met een laag inkomen verwacht dit binnen nu en vijf jaar te gaan doen, maar slechts 6 procent verwacht al binnen twee jaar een EV voor de deur te hebben.
Nederlanders met een hoog inkomen hebben niet alleen meer interesse in elektrisch rijden (46 procent), maar verwachten dit ook eerder te gaan doen. 38 procent van de Nederlanders met een hoog inkomen verwacht namelijk al binnen vijf jaar elektrisch te gaan rijden. 14 procent ziet zich binnen nu en twee jaar al rondstekkeren. Ook de interesse en aankoopintentie van Nederlanders met een middeninkomen blijft achter bij die van Nederlanders met een hoog inkomen. 37 procent heeft interesse in elektrisch rijden, 28 procent verwacht dit binnen nu en vijf jaar te doen en slechts 10 procent verwacht binnen twee jaar de overstap naar elektrisch rijden te maken.

Subsidie belangrijkste voorwaarden voor elektrisch rijden
Nederlanders geven het bestaan van subsidie op als de belangrijkste voorwaarde om elektrisch te gaan rijden. Een hoge actieradius wordt daarna als belangrijkste voorwaarde gegeven, gevolgd door MRB-vrijstelling. Na 2024 is het overigens uit met de MRB-vrijstelling voor elektrische auto’s en ook de huidige subsidieregeling voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto loopt in 2024 af.
Daarbij geven Nederlanders de hoge prijs van elektrisch rijden als grootste voorwaarde om niet elektrisch te gaan rijden. Ook het niet thuis kunnen laden van de auto en een te kleine actieradius worden als belangrijke redenen gegeven om niet elektrisch te gaan rijden.
Bereid meer te betalen voor elektrische auto
Over het algemeen zijn Nederlanders bereid om meer geld neer te tellen voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto dan voor een nieuwe of gebruikte auto met benzinemotor. In 2022 is lag het bedrag dat Nederlanders voor een nieuwe EV bereid zijn te betalen met gemiddeld €29.035 17 procent hoger dan het bedrag dat Nederlanders bereid zijn voor een nieuwe auto met benzinemotor te betalen. Voor een tweedehands elektrische auto is gemiddeld bereid €12.997 af te tikken, 21 procent meer dan voor een gebruikte benzineauto (€10.749).

Lees hier het gehele bericht