EU komt met regels voor schonere accuproductie

Een elektrische auto stoot tijdens het rijden weliswaar niks uit, maar doordat het productieproces van accupakketten en het opwekken van stroom voor uitstoot zorgt, is er alsnog vervuiling. Om in elk geval het productieproces ‘schoner’ te maken, komt de Europese Unie met nieuwe regels.
Het komt erop neer dat bedrijven die in de EU accu’s willen verkopen de CO2-voetafdruk van het hele proces in kaart moeten brengen, van de mijnbouw tot aan de recylingsfase. Die informatie zal worden gebruikt om een maximaal toegestane uitstoot van het proces vast te stellen, zodat bedrijven min of meer gedwongen worden om bijvoorbeeld duurzame energie te gebruiken. Ook moeten leveranciers van batterijcellen voor accupakketten aan regels voldoen met betrekking tot milieuvervuiling, arbeidsomstandigheden en mensenrechten.
Niet alleen de productie van accu’s maar ook het recyclen ervan kan nog (teveel) druk uitoefenen op milieu en klimaat. De regels voor inzameling en hergebruik van grondstoffen worden daarom ook aangescherpt. Voor consumentenaccu’s geldt dat ze bepaalde hoeveelheden teruggewonnen nikkel, kobalt en lithium moeten bevatten. Op dit moment kan de auto-industrie door de bank genomen ruim de helft van al het materiaal hergebruiken, maar dat moet beter. Ook wil de EU dat tegen 2030 zeker 73 procent van de accu’s ingezameld worden. Voor de accupakketten van elektrische auto’s is dat 100 procent.

Lees hier het gehele bericht