Gemiddelde kosten rijbewijs stijgen naar meer dan 3.000 euro

Nederlanders die een autorijbewijs halen, zijn daar gemiddeld €3.060 aan kwijt. Dat berekende het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen aan de hand van een vragenlijst die werd ingevuld door 3.100 mensen die dit jaar hun rijbewijs haalden. In die €3.060 zitten alle kosten die komen kijken bij het halen van een rijbewijs, dus die voor lesuren en examens, maar ook die voor een eventuele tussentijdse toets. Volgens het cbr lagen de berekende gemiddelde kosten in 2021 nog ruim €600 lager, terwijl het aantal gevolgde lessen vooraf aan het slagen hetzelfde bleef. De kostenstijging lijkt vooral veroorzaakt te worden doordat rijlessen duurder werden.
In 2021 vond het cbr nog een gemiddelde lesuurprijs van €47,17, waar ze in de berekening van dit jaar het gegeven hanteren dat 80 procent van de kandidaten tussen de €45 en €61 per lesuur betaalt. Dat gegeven maakt dat de gemiddelde persoon die voor het autorijexamen slaagt, in totaal €2.300 kwijt was aan lessen. Daarbij kost een theorie-examen gemiddeld €100 (€41 examenkosten maal 2 à 3, het aantal pogingen dat gemiddeld nodig is) en een praktijkexamen zo’n €500. Daarvoor betaal je niet alleen €125,75 examenkosten, maar ook het lestarief aan je rijschool – en dat voor elke keer dat je examen doet. De gemiddelde persoon heeft 1 à 2 pogingen nodig, zo communiceert het cbr.
Gemiddeld €2.750 als je in één keer slaagt
De overige kosten stelt het bureau vast op €160 en worden onder meer veroorzaakt door de aanvraagkosten voor het roze pasje zelf, de benodigde gezondheidsverklaring en de eventuele tussentijdse toets. Slaag je voor zowel het praktijk- als theorie-examen in één keer en heb je daarvoor het gemiddelde aantal lessen (43 uur) nodig? Dan ben je tegen een gemiddeld uurtarief in totaal zo’n €2.750 kwijt vanaf je eerste les tot en met de balie van het gemeentehuis of stadskantoor.

Lees hier het gehele bericht