Klimaatvoordelen van biobrandstof ’twijfelachtig’

De politieke rel die de invoer van het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s die CO2 uitstoten per 2035 in de Europese Unie verbiedt is nog niet opgelost. Als er met ingang van 2035 wel enkel nog ‘CO2-vrije’ auto’s verkocht worden, betekent dat zeker niet dat je geen benzine meer in je daarvoor gekochte auto kunt gooien. Biobrandstoffen worden wel eens aangehaald als alternatief, al dan niet gemengd met reguliere benzine. Ontwikkelingsorganisatiee Oxfam en milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) zijn daar echter niet over te spreken.
Volgens de organisaties kan het land dat gebruikt wordt voor het verbouwen van gewassen waar biobrandstoffen van gemaakt wordt beter ingezet worden om voedsel te produceren. De huidige hoeveelheid land die in Europa voor de productie van deze gewassen wordt gebouwd, kan volgens de organisatie tot 120 miljoen mensen per dag van voedsel voorzien. Oxfam en T&E baseren zich hierbij op onderzoek van het Duitse IFEU. Het zou volgens het Duitse onderzoek gaan om in totaal 9,6 miljoen hectare, wat bijna gelijk zou zijn aan het oppervlak van Ierland.
Oxfam en T&E zeggen verder dat het genoemde land naast voor voedselproductie ook voor het opwekken van energie via zonnepanelen gebruikt kan worden. Volgens de organisaties kan op slechts 2,5 procent van het oppervlak middels zonnepanelen net zoveel energie opgewekt worden als de totale hoeveelheid energie die biobrandstofgewassen opleveren. Oxfam en T&E noemen de klimaatvoordelen van biobrandstoffen dan ook twijfelachtig. Daar komt bij dat het gebruikte land ‘in natuurlijke staat’ jaarlijks tot 65 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer kan absorberen, volgens de organisaties is dat “twee keer zoveel als de officieel gerapporteerde netto CO2-besparing van biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.”

Lees hier het gehele bericht