Onderzoekscommissie: Zakelijke auto vanaf 2025 verplicht elektrisch, verhoog bpm

In de conclusie van het eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Klimaat (IBO) staat een reeks maatregelen die volgens de door minister van Klimaat en Energie Rob Jetten ingestelde onderzoekscommissie noodzakelijk zijn om de klimaatdoelstellingen van het kabinet te halen. Het kan haast niet anders dan dat daar maatregelen bijzitten die de Nederlandse automobilist treffen. Dat blijkt inderdaad het geval.
De onderzoekscommissie adviseert onder meer het invoeren van een verbod op nieuwverkoop van zakelijke auto’s met verbrandingsmotor per 2025. Geen enkele nieuwe zakelijke auto mag vanaf dat jaar een verbrandingsmotor hebben, is het advies. Medio vorig jaar kwam overigens al naar voren dat het kabinet wetgeving voorbereidde die een dergelijk verbod op nieuwe zakelijke auto’s met een verbrandingsmotor mogelijk zou moeten maken.
Ook adviseert de onderzoekscommissie “scherpere beprijzing van fossiele voertuigen”. Auto’s met een verbrandingsmotor die fossiele brandstoffen gebruiken dus. Die ‘scherpere beprijzing’ moet onder andere via ‘betalen naar gebruik’ een – jawel – verhoging van de aanschafbelasting (bpm) worden gerealiseerd. Daarnaast zou het kabinet de uitstoot van huidige voertuigen terug moeten dringen door het gebruik van biobrandstoffen te verplichten.
Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten zegt de adviezen van de onderzoekscommissie te gebruiken om in de voorjaarsnota extra klimaatbeleid op te nemen.

Lees hier het gehele bericht