Stikstofproblematiek zet streep door nieuw asfalt

Het kabinet trok afgelopen Prinsjesdag €12,9 miljard uit voor het verbeteren van het wegennet, en €1 miljard voor het onderhoud van bestaande weginfra. Vandaag blijkt dat een deel van die miljarden in de staatskas kan blijven zitten of elders besteed kan worden. De ministers zetten namelijk een streep door alle nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten in spoor- en wegenbouw, zo liet minister Mark Harbers volgens de Telegraaf weten na de ministerraad van vandaag. Een combinatie van factoren – de stikstofproblematiek als voornaamste, maar ook de hoge prijzen en het personeelstekort – maakt doorgaan met bouwen (binnen de budgetten en normen) momenteel onmogelijk. Hoelang het werk wordt neergelegd, is momenteel onduidelijk.
Onderhoudswerkzaamheden gaan wel door en kunnen rekenen op een deel van het budget dat voor de realisatie van nieuwe projecten beschikbaar werd gesteld. Dat is dan weer positief nieuws, want vooral in het westen van het land – waar veel bruggen en tunnels grootschalig onderhoud of vervanging behoeven – is werk aan de winkel. Nieuwbouwprojecten die bijdragen aan de verkeersveiligheid (zoals het verbouwen van een kruispunt) of die nodig zijn voor het ontsluiten van een nieuwe woonwijk, gaan overigens wél door.

Lees hier het gehele bericht