Toyota: ‘Onvoldoende middelen voor snelle EV-transitie’

Toyota blijft voorlopig zijn aandacht verdelen over de ontwikkeling van de technologie voor volledig elektrische auto’s, hybride exemplaren én auto’s met een waterstofcel. Een van de redenen daarvoor is de – vooralsnog – beperkte beschikbaarheid van grondstoffen voor accu’s en groene energie. Daardoor is het volgens Gill Pratt, hoofd van de onderzoekstak van Toyota, niet realistisch of duurzaam om op korte termijn alleen EV’s te ontwikkelen. Om voorlopig een wereldwijde uitstootreductie te realiseren, moet er ook aandacht blijven voor hybride- en brandstofcelauto’s, zo tekent Reuters op aan de hand van Pratts woorden.
Volgens Pratt moet de industrie ervoor waken dat menig bestuurder langer vasthoudt aan zijn of haar oudere, ‘vuilere’ auto, omdat massaal elektrisch rijden in veel delen van de wereld nu niet realistisch is. Hybride-aandrijflijn kunnen helpen dat te voorkomen. Ook geeft Pratt aan dat het nog decennia zal duren voordat de mijnbouw, de laadinfrastructuur en de opwekking van groene energie voor en over de hele wereld toereikend is. Er zijn op de korte termijn onvoldoende grondstoffen voor alle benodigde accu’s, onvoldoende laadpalen en er is onvoldoende groene energie, beweert hij.
Op de lange termijn acht Pratt de volledig elektrische auto wél het duurzame alternatief, omdat wordt voorspeld dat de genoemde zaken dan wel voldoende beschikbaar zullen zijn. Hij noemt Noorwegen als land waarin een EV nu al ‘groen’ is, maar wijst erop dat de groene-energievoorziening en infrastructuur in vele landen nog lang niet toereikend is. Daarbij worden er nu nog onvoldoende grondstoffen gewonnen om de hele wereld op dezelfde schaal van EV’s te voorzien als nu in Noorwegen gebeurt. Om tijdens de te overbruggen periode ook de gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark te reduceren, zet Toyota in op brandstofcellen en hybride-aandrijflijnen. Volgens Toyota is de EV “een belangrijk, maar voorlopig niet het enige antwoord op klimaatverandering”.

Lees hier het gehele bericht