Weer meer dodelijke verkeersongevallen in 2022

Uit de voorlopige cijfers over 2022 van de STAR (Smart Traffic Accident Reporting) blijkt dat er in het vorige jaar 578 verkeersongevallen met een dodelijke afloop gebeurden. Dat zijn er meer dan in coronajaren 2020 en 2021, maar ook meer dan in 2019. Hoeveel slachtoffers er door die ongevallen vielen, is nog niet bekend. In 2019 waren het er – als gevolg van een dus minder grote hoeveelheid ongelukken – 661. Tot en met halverwege 2022 overleden 270 mensen na een verkeersongeval, maar tijdens het eerste kwartaal van dat jaar waren er nog coronamaatregelen van kracht.
Even geleden leek het er al op dat het aantal dodelijke ongevallen in 2022 hoger uit zou vallen dan in voorgaande jaren, en dat kwam dus uit. Ook het aantal ongevallen met één of meer gewonden als gevolg is hoger. In 2022 waren het er 21.457. Daarmee is de uitspraak van de Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV), waarin die beweert dat het halveren van het aantal verkeersslachtoffers in Nederland niet zal lukken, weer wat aannemelijker.
Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer bij de nationale politie, bevestigt de toename van het aantal dodelijke ongelukken tegenover het ANP. Volgens hem vonden er afgelopen jaar meer ongelukken plaats in de avonden dan in de ochtenden. Ook zijn (vooral oudere) elektrische fietsers weer sterk vertegenwoordigd in de cijfers, een trend die in recente jaren steeds zichtbaarder wordt. Broer roept de provincies en gemeenten dan ook op om de verkeersveiligheid – ook op fietspaden – extra aandacht te schenken. Daarnaast wil hij meer voorlichting over rijden onder invloed.

Lees hier het gehele bericht